Vytisknout tuto stránku

Návrh struktury mainstreamingové strategie

Krok 1- Kdo jsme?
 • Projekt 0038 :  Rehabilitace – Aktivace – Práce   (RAP)

Rozvojové  partnerství PENTACOM – Vzdělávací společnost EDOST + 41 partnerů

Krok 2- Jaká je situace?
 • Cíl projektu: Vytvořit, odzkoušet a navrhnout k celostátní diseminaci multifunkční model pracovní rehabilitace, kompatibilní se zákonem o zaměstnanosti

 • Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné, kterým je poskytována zvýšená péče v přístupu k zaměstnání

 • Realizace projektu v DPA : Projekt je rozčleněn do pěti vzájemně provázaných modulů:

 1. Kvantitativní a kvalitativní analýza sektoru zaměstnavatelského, rehabilitačního a poradenského, včetně depistáže zaměřené na proces identifikace bariér při vstupu zdravotně postižených na trh práce

 2. Vytvoření systému a metodických postupů pro prohloubení účinnosti pracovní rehabilitace z pohledu zákona o zaměstnanosti

 3. Pracovní rehabilitace z pohledu zdravotnictví, především v oblasti funkční diagnostiky a hodnocení pracovního potenciálu

 4. Využití vzdělávacích a poradenských služeb pro aktivaci cílové skupiny k jejímu uplatnění se na trhu práce

 5. Orientace na trhu práce – možnosti zvyšování ochoty zaměstnavatelů zaměstnávat cílovou skupinu zdravotně postižených

Odpovědnost za jejich realizaci mají  řešitelé modulu, kteří útvářejí, z ostatních relevantních parnerů, realizační pracovní skupiny

 • Mezinárodní spolupráce: Účast ve dvou TCA:

1. Chances: Německo, Italie

2. Extend: Irsko, Rakousko, Polsko, Slovinsko

Krok 3-7:  Zapojení do NTS

CO?

Oblast zájmu/ aktivit projektu

 

ZAMĚŘENÍ?

Jaká je cílová skupina

JAK?

Jak získáte pozornost a z
ájem dané cílové skupiny?
KDY?

Jaké bude načasování?
Kdy je nejlepší doba?
KDO?

Kdo je odvědný za realizaci dané aktivity?
 • Prohloubení vlastní analýzy zaměstnanosti a zaměstnávání cílové skupiny  OZP
 • Evaluace „pracovní rehabilitace”
 • Hodnocení “dobré praxe”
 • Relevantní projekty
 • úřady práce a zprostředkovatelny

 • diagnostická služba

 • poradenská služba

 • vzdělávací služba

 • zaměstnavatelé

 • program publicity

 • mezedializace prostřednicvím partnerů

 • vlastní webový portál

 • NTS

 • operativně – průběžně podle potřeby
 • bilančně – jednou za půl roku
 • závěrečná konference NTS
 • partneři – odpovědní řěšitelé jednotlivých modulů
 • příjemce - koordinace