Vytisknout tuto stránku

Základní informace

Identifikace Projektu

Číslo programu: CZ.04.4.09
Název programu: Program Iniciativy Společenství EQUAL
Číslo tématické priority: 1
Název tématické priority: Zlepšování zaměstnatelnosti
Číslo tématického opatření: 1.1
Název tématického opatření:
Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné v oblastech Cíle 1
Název projektu: REHABILITACE – AKTIVACE - PRÁCE

Zkrácený název projektu
(pokud existuje):
RAP

Název rozvojového partnerství
(v českém jazyce):

PENTACOM - úřady práce - vzdělávání - pracovní rehabilitace – cílové skupiny – zaměstnavatelé¨
Zkrácený název rozvojového partnerství: PENTACOM

Název rozvojového partnerství
(v anglickém jazyce):
PENTACOM

1.1. Umístění (místo realizace)

NUTS II – regiony soudržnosti:

CZ0300    Jihozápad
CZ0400    Severozápad
CZ0500    Severovýchod
CZ0800    Moravskoslezsko

1.2. Výše grantu požadovaného z Programu Iniciativy Společností EQUAL

Výše rozpočtu do Akce 2 40 730 275
Výše rozpočtu do Akce 3 8 467 748
Výše celkového rozpočtu (Akce 2 + Akce 3) 49 198 023

1.3. Délka trvání

  • Akce 1           12/2004 – 04/2005
  • Akce 2           01/2006 – 07/2008
  • Akce 3           01/2006 – 08/2008


Organizační schéma

Organizační schéma

RP = Rozvojové Partnerství

  • PENTA COM = 5 oblastí, které budou v projektu komunikovat:

  • cílová skupina

  • oblast správy služeb zaměstnanosti (ÚP, MPSV)

  • oblast rehabilitace

  • oblast vzdělávání dospělých

  • zaměstnavatelé

  • celkem 42 partnerů


Next page: Partneři projektu