Vytisknout tuto stránku

Popis projektu

Cílovou skupinu projektu tvoří osoby se zdravotním postižením, které mají omezený přístup na trh práce. Hlavním cílem je podpora a zlepšování rovného přístupu na trh práce osob se zdravotním postižením v souladu se Zákonem o zaměstnanosti 435/2004 Sb. a vytvoření systémového řešení pracovní rehabilitace s ohledem na specifika regionálních trhů práce.

Rozvojové partnerství Pentacom znázorňuje 5 modulů, které spolu navzájem komunikují: cílová skupina, vzdělávací organizace, úřady práce, rehabilitační centra a zaměstnavatelé.
  • V rámci Modulu I bude provedena kvantitativní a kvalitativní analýza zaměstnavatelských, rehabilitačních a poradenských organizací ve vybraných regionech

  • Na základě výsledků analýzy budou v Modulu II vytvořeny metodiky zaměřené na zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny

  • Modul III bude zaměřen na vytváření a inovaci systému a metodik funkčního hodnocení pracovního potenciálu srovnatelných se standardy v EU. Metodiky vytvořené v Modulu II a III budou následně propojeny tak, aby vytvořily podklad pro fungování systému pracovní rehabilitace

  • V Modulu IV budou vytvořené metodiky pilotní ověřovány

  • Modul V zahrnuje aktivity zaměřené na efektivní a účinnou komunikaci se zaměstnavateli a dalšími zainteresovanými subjekty. Cílem těchto aktivit je rozšířit osobám se zdravotním postižením přístup na otevřený trh práce

Rozvojové partnerství PENTACOM zahrnuje 42 z oblastí:
-
Ministerstvo práce a sociálních věcí
-
Úřady práce
-
Poradenské organizace
-
Nemocnice, kliniky, rehabilitační centra
-
Vzdělávací organizace
-
Neziskové organizace zaměřené na práci s cílovou skupinou
-
Zaměstnavatelé

Previous page: Aktivity projektu
Next page: Dopad projektu