Vytisknout tuto stránku

Cíle projektu

Hlavní cíle projektu
  • Podpořit rovný přístup zaměstnávání (viz. obecný cíl CIP EQUAL)

- v intencích Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

  • Vytvořit a nastavit komplexní systémové řešení pracovní rehabilitace s ohledem na specifika regionálních trhů práce

Specifické cíle

- vytvořit síť specializovaných pracovišť pro pracovní rehabilitaci
- vytvořit standardy služeb pro vnitřně diferencované skupiny  uchazečů a zájemců o zaměstnání z cílové    skupiny
- vytvořit preventivní a proaktivní nástroje k podpoře zaměstnanosti cílové skupiny v APZ
- dosáhnout individualizace v práci se zdravotně postiženými za účelem jejich vlastní aktivace
- navrhnout strategii pro tvorbu postupů ke zvýšení šance na trhu práce
- vytvořit nástroje pro optimální přípravu cílové skupiny na potenciální pracovní místa
- metodicky podpořit personální management zaměstnavatelů pro zaměstnávání cílové skupiny

- analyzovat zahraniční zkušenosti z EU prostřednictvím mezinárodních partnerství s cílem jejich implementace do českého prostředí
- včasnou a optimální pracovní rehabilitací zkrátit dobu pracovní neschopnosti a následné nezaměstnanosti
- připravit podklady pro implementaci dobrých  výsledků projektu do praxe relevantních politik

Previous page: Mapa
Next page: Aktivity projektu